Help ook anderen met een review na uw behandeling. Voer uw behandeldatum en emailadres in en krijg een herinnering.
Email:
E-Mail:
Wachtwoord:

Wachtwoord vergeten?
Zoek uw specialist of instelling en plaats een review.

Er is geen specialist of instelling gevonden naar aanleiding van uw zoekopdracht. Verander uw zoekopdracht of:

Specialist toevoegen Instelling toevoegen
Plaats review
Help ook anderen met een review na uw behandeling. Voer uw behandeldatum en emailadres in en krijg een herinnering.
Email:
De nieuwe privacywet – Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – in de gezondheidszorg

De nieuwe privacywet – Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – in de gezondheidszorg

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegeven (Wbp). De nieuwe wet zorgt voor versterking en uitbreiding van privacyrechten van burgers – en dus ook patiënten - en bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders zoals in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

 

Verzamelen persoonsgegevens

Door de nieuwe wet moeten zorginstellingen vooraf aantoonbaar maken dat privacy  en veiligheid van persoonsgegevens zijn gegarandeerd. Producten en diensten moeten privacyproblemen voor zijn. Wie persoonsgegevens verzamelt moet aangeven om welke soort gegevens het gaat, wat het doel is en met wie de gegevens worden gedeeld.

Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt en bewaard met toestemming van de persoon zelf. Daarnaast moeten zorginstellingen aan kunnen tonen welke organisatorische en technische maatregelen zijn genomen voor de beveiliging van persoonsgegevens.

Tevens bestaat er het recht om ‘vergeten’ te worden waarbij gegevens kunnen worden verwijderd uit het zorgsysteem.

 

Verplichtingen

De nieuwe wet brengt nieuwe verplichtingen met zich mee. Zorginstellingen zullen vaak een register van verwerkingsactiviteiten moeten bijhouden en een data protection impact assessment (DPIA) uitvoeren. Daarnaast wordt het aanstellen van een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) verplicht. De functionaris heeft een controlerende functie, houdt contact met de raad van toezicht voor het geval zich problemen voordoen en is in staat uitgebreide risicoanalyses te schrijven. Onder de AVG mogen zorgaanbieders persoonsgegevens blijven verstrekken aan zorgverzekeraars, daarin verandert niets.

 

Bestaande regels die blijven gelden

Het medisch beroepsgeheim blijft naast de regels van de AVG bestaan. Andere wetten die ook blijven bestaan: Wet op geneeskundige behandelingsovereenkomsten (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Wet marktordering gezondheidszorg (Wmg) en de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens

Door: Redactie Beste Specialisten

Informatie tbv consult

Email:
We zijn uw verzoek aan het verwerken...