E-Mail:
Wachtwoord:

Wachtwoord vergeten?
Zoek uw specialist of instelling en plaats een beoordeling.

Er is geen specialist of instelling gevonden naar aanleiding van uw zoekopdracht. Verander uw zoekopdracht of:

Specialist toevoegen Instelling toevoegen
Plaats een beoordeling
Help ook anderen met een beoordeling na uw behandeling. Voer uw behandeldatum en emailadres in en krijg een herinnering.
Behandeldatum
Email:

Ontevreden over de behandeling?

Het is erg vervelend wanneer het contact met of de behandeling door uw arts of zorginstelling niet naar tevredenheid verloopt. Het kan gaan om de manier van communiceren, het beloop van het behandeltraject, om voorzieningen of om de uitkomst van een behandeling. Er zijn verschillende stappen die u kunt nemen.Gesprek met uw arts

Een gesprek met uw dokter is de belangrijkste stap. Nog voor uw ontevredenheid resulteert in een klacht is het aan te raden eerst het gesprek aan te gaan met uw behandelend arts. Door uw onvrede te bespreken, kan uw arts mogelijk verklaren waarom dingen gaan zoals ze gaan, of dit naar uw mening goed is gegaan, of fout. Uitleg over een bepaald beloop kan al voldoende zijn om uw vragen te beantwoorden en om misverstanden op te lossen. Tips voor een dergelijk gesprek kunnen zijn: Schrijf van te voren op waar u over wilt praten, wat wilt u bereiken?
- Neem iemand mee die u eventueel kan bijstaan.
- Ben bereid te luisteren, alleen dan kunt u er samen met de arts uitkomen.
- Geef de arts de tijd en ruimte om zaken recht te zetten.Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris kan u alles vertellen over de gang van zaken rondom de klachtenregeling van uw zorgverlener, rondom het helpen bij het indienen van uw klacht en het bemiddelen tussen u en de zorgverlener. De klachtenfunctionaris kan u ook adviseren over de verschillende andere instanties waar u met uw klacht terecht kunt. Elke zorgverlener in Nederland is uiterlijk per 1 januari 2017 verplicht een klachtenfunctionaris te hebben. Indien nodig kunt u advies vragen bij het Landelijk Meldpunt Zorg. Een klachtenfunctionaris kan u dus helpen bij:
Het melden van een klacht; verdere actie is nodig, u vindt het belangrijk dat de nader betrokkenen op de hoogte worden gesteld van uw ongenoegen, ook om dit in de toekomst te kunnen voorkomen. Bemiddeling; na overleg met de betrokkenen volgt mondeling of schriftelijke terugkoppeling. Mogelijk volgt nog een gesprek met alle partijen, met de klachtenfunctionaris als onafhankelijke gespreksleider.Klachtencommissie

De klachtencommissie bestaat uit meerdere mensen, van binnen en buiten de zorginstelling. Deze onafhankelijke partij bepaalt of uw klacht gegrond is of niet. De commissie doet mondeling en schriftelijk onderzoek naar hetgeen waarop uw klacht betrekking heeft. Er volgt binnen enkele maanden een uitspraak met of zonder aanbeveling voor de toekomst, om herhaling te voorkomen. Een klachtencommissie geeft geen oordeel over aansprakelijkheid of schadeclaims.Geschilleninstantie

Voor schadeclaims kunt u terecht bij de geschilleninstantie. De geschilleninstantie is bevoegd om een schadevergoeding van € 25.000 of hoger toe te kennen. In het geschillenreglement van de zorgaanbieder staat het exacte basisbedrag. Voor meer informatie kunt u zich richten tot de klachtenfunctionaris. Uiterlijk per 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners aangesloten zijn bij een onafhankelijke geschilleninstantie.Tuchtcollege

Tot slot kunt u met uw klacht terecht bij het Tuchtcollege van de Gezondheidszorg. Indien de klacht gegrond is verklaard beoordeelt het Tuchtcollege of de zorgverlener een berisping dan wel een waarschuwing krijgt of (tijdelijk) zijn beroep niet meer mag uitoefenen.
Informatie tbv consult


Email:
We zijn uw verzoek aan het verwerken...