E-Mail:
Wachtwoord:

Wachtwoord vergeten?
Zoek uw specialist of instelling en plaats een beoordeling.

Er is geen specialist of instelling gevonden naar aanleiding van uw zoekopdracht. Verander uw zoekopdracht of:

Specialist toevoegen Instelling toevoegen
Plaats een beoordeling
Help ook anderen met een beoordeling na uw behandeling. Voer uw behandeldatum en emailadres in en krijg een herinnering.
Behandeldatum
Email:

Shared decision making

Shared decision making, ofwel gezamenlijke besluitvorming staat volop in de schijnwerpers. De gedachte is dat het zorgproces beter verloopt door de patiënt meer te betrekken in de besluitvorming in hun eigen medische behandeling.Meerdere goede behandeling

Veel aandoeningen kennen meerdere goede behandeling, met een min of meer gelijke uitkomst. Deze verschillende behandelingen hebben specifieke voor- en nadelen. Ongeveer 70% van de patiënten wilt graag actief betrokken worden in de besluitvorming wanneer er gekozen moet worden voor of tegen een bepaalde behandeling. Door de patiënt van goede informatie te voorzien, zowel binnen als buiten de spreekkamer, kan de patiënt meedenken over verschillende behandelingen en daardoor kiezen voor een behandeling die beter aansluit op diens voorkeuren en omstandigheden.Beter geïnformeerd

Patiënten zijn beter geïnformeerd over de voor- en nadelen, zijn meer tevreden over de gekozen behandeling en ervaren een betere kwaliteit van leven, zo blijkt uit onderzoek. Bovendien ontstaat er betere behandelrelatie tussen arts en patiënt. Naast een gesprek met de arts kunnen patiënten worden geïnformeerd met behulp van een keuzehulp. Wanneer de diagnose is gesteld kan de patiënt onafhankelijk van de arts met de keuzehulp aan de slag. Meestal is dit in digitale vorm. Op basis van enkele persoonlijke voorkeuren komt dan naar voren welke type behandeling mogelijk het beste bij de patiënt past. Daarnaast wordt het voor de patiënt duidelijker waarom bepaalde keuzes worden gemaakt, wat de transparantie in de zorg ten goede komt.Geen voorstander

Uiteraard bestaat er ook een groep patiënten en/of artsen die geen voorstander zijn van een dergelijke invulling van zorg. Zo zijn niet alle patiënten in staat actief deel te nemen aan gezamenlijke besluitvorming. Dit speelt bijvoorbeeld bij ouderen en laag geschoolde mensen.Verschillende initiatieven

Er bestaan reeds verschillende initiatieven die werk maken van shared decision making. Keuzehulpen moeten gevalideerd worden en de organisatie op de polikliniek moet soms worden aangepast. Dit allemaal om de zorg meer te richten op de individuele patiënt en een beter en duurzaam contact tussen arts en patiënt. Ook u kunt informeren bij uw behandelend specialist wat de mogelijkheden zijn op het gebied van gezamenlijke besluitvorming binnen uw zorgtraject.
Informatie tbv consult


Email:
We zijn uw verzoek aan het verwerken...